Jak vypadá srovnání pojišťoven mezi sebou?

Vybrat si optimální pojištění nemovitosti, domu je poměrně komplikovaná záležitost a není možné ji naskládat do jednoduché porovnávací kalkulačky. My jsme sestavili kalkulačku, která svým složením odpovídá požadavkům na běžné pojištění nemovitosti. Pokud chcete něco speciálního bude lepší když zavoláte analytika na lince. Na trhu operuje několik pojišťoven a prakticky každá má toto pojištění v nabídce. Ta je různorodá a liší se nejen pojišťovna od pojišťovny, ale rozdíly jsou také mezi jednotlivé produkty v rámci toho kterého pojišťovacího ústavu.

K zásadním rozdílům mezi jednotlivými produkty patří rozsah krytí, což znamená, že je třeba sledovat, která rizika pokrývá základní pojistka a která jsou předmětem připojištění.

Při sjednávání pojištění rodinného domu je třeba zvláštní pozornost věnovat právě rozsahu krytí. Základní pojištění zpravidla zahrnuje náhradu škod způsobených požárem, výbuchem, kouřem, vodou z vodovodního potrubí, úderem blesku, pádem letadla. Na ostatní rizika je většinou nutno sjednat připojištění. Také riziko škod způsobených povodněmi a záplavami většinou v základní pojistce zahrnuto nebývá.

Další rozdíly jsou pak v nabídce nadstandardních služeb, jako jsou asistenční služby pro případy domovních, resp. bytových havárií a jiných nepříjemností (prasklé vodovodní potrubí, zabouchnuté klíče apod.). Rozsah těchto služeb se u jednotlivých pojišťoven také liší.

Přestože ceny pojistného v poslední době u nově uzavíraných smluv obecně vzrostly, měl by se každý, kdo svoji nemovitost ještě pojištěnu nemá, o její pojištění začít zajímat. Vždyť pojistka za několik stokorun ročně nebo měsíčně, záleží na hodnotě nemovitosti, pokrývá riziko ztráty milionu nebo i několika milionů.

 • Návod jak sjednat pojištění nemovitosti
 • Pojištění nemovitosti online sjednání Postup sjednání smlouvy: Klikněte na „Kalkulačka" a zobrazí se formulář k vyplnění. Pokud Vám výše pojistného i pojistné částky...

 • Horizontální menu
 • ...

 • Rady odborníků, otázky a odpovědi
 • Rady odborníků, otázky a odpovědi     Je možné pojistit rozestavěnou stavbu a materiál uložený na pozemku?   Ano, lze. Většina pojišťoven produkty k tomuto účelu...

 • Předmět a rizika pojištění
 • Předmětem pojištění nemovitosti je: trvale obývaný rodinný dům včetně jeho stavebních součástí, příslušenství a přípojek, (dále jen „rodinný dům“) nebo přechodně...

 • Sazby pojištění
 • Sazby pojistného jsou různé a vyžaduje se spoluúčast.     Každá pojišťovna má jiné sazby pojistného. Navíc každá z pojišťoven rozděluje obce a města podle rizikovosti do...

 • Stanovení pojistné částky, ceny
 • Pojistná částka - cena by měla odpovídat aktuální hodnotě domu.   Pojišťovny jsou citlivé jak na podpojišťování tak na nadpojišťění majetku. Výši pojistné částky, což je...

 • Srovnání pojišťoven
 • Jak vypadá srovnání pojišťoven mezi sebou? Vybrat si optimální pojištění nemovitosti, domu je poměrně komplikovaná záležitost a není možné ji naskládat do jednoduché...

 • Kalkulačka
 • Kalkulačka pojištění nemovitosti Vybrat si optimální pojištění nemovitosti, domu je poměrně komplikovaná záležitost a není možné ji naskládat do jednoduché porovnávací...

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI