Srovnání pojištění domácnosti:

Srovnání pojištění domácnosti si můžete provést

v naší kalkulačce,

které vám najde předběžnou nejnižší cenu. Po odeslání formuláře vás bude ještě kontaktovat náš specialista, který pojištění domácnosti dále může snížit dalšími úpravami.

Zde vám přinášíme informace o jednotlivých produktech pojišťoven:

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI Allianz pojišťovna, a. s.

Pojistná rizika

- Pojištění trvale obývané domácnosti lze sjednat na všechna uvedená rizika. Navíc nabízí pojišťovna pojištění rizika rozbití skla z jakékoliv příčiny.

- V případě poklesu či sesuvu půdy je možné sjednat pouze pojistku pro případ sesuvu hornin. Riziko škod způsobených poklesem půdy v důsledku lidské činnosti pojistit nelze. To se týká jak trvale obývané domácnosti tak domácnosti obývané rekreačně.

- Rekreačně obývanou domácnost nelze pojistit proti škodám způsobeným:

kouřem, přepětím, vystoupnutím vody z odpadního potrubí, únikem vody z akvária, atmosférickými srážkami, aerodynamickým třeskem, vandalismem, loupežným přepadením. Pojistit rovněž nelze riziko rozbití skla z jakékoliv příčiny.

Slevy na pojistném

- za spoluúčast 5 %, 10 % , 15 % - při spoluúčasti 3000 Kč, 5000 Kč, 10 000 Kč

- v pojištění trvale obývané domácnosti až 20 % za požadované zabezpečení proti vniknutí cizí osoby

- až 10% za propojištěnost při současném sjednání pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti

- až 25% souhrnně za propojištěnost

- za roční frekvenci plateb pojistného

- až 30% na bonusech – při převodu bonusů od konkurenční pojišťovny, již při sjednání pojistné smlouvy

Ostatní

- asistenční služby – bezplatné do výše škod 8000 Kč

Pojištění domácnosti ČPP - Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

DOMEX MAX, DOMEX PLUS, DOMEX PRIMA

Pojistná rizika

- Pojistit lze též riziko škod způsobených únikem kapaliny z technických zařízení a záplavy z jiné příčiny než povodně.

Ostatní

- výše spoluúčasti se pohybuje v rozmezí 500-10 000 Kč

- frekvence plateb pojistného – roční, půlroční, čtvrtletní

- bonus 6% při roční frekvenci plateb pojistného

Pojištění domácnosti ČP - Česká pojišťovna, a. s.

Pojistná rizika

- Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených:

vystoupnutím vody z odpadního potrubí, pokud k němu došlo v souvislosti s povodní, záplavou nebo nahromaděním vod z dešťových srážek; únikem vody z akvária o obsahu do 100 litrů vody; atmosférickými srážkami; aerodynamickým třeskem

- Škody způsobené přepětím v souvislosti s úderem blesku lze připojistit.

- Lze sjednat připojištění skel na všechna pojistná nebezpečí („all risks“).

- V případě poklesu půdy je možné sjednat pouze pojistku pro případ sesuvu hornin. Riziko škod způsobených poklesem půdy v důsledku lidské činnosti pojistit nelze.

Slevy na pojistném

- za spoluúčast až 21,6 %; výše spoluúčasti se pohybuje v rozmezí 0-20 000 Kč

- v pojištění domácnosti sleva za požadované zabezpečení proti vniknutí cizí osoby (bezpečnostní dveře, mříže, bezpečnostní zasklení apod.)

- až 6% za propojištěnost – výše slevy závisí na počtu sjednaných pojištění

- slevy mohou být uděleny současně, celkově lze v pojištění domácnosti dosáhnout slevy ve výši až 47 %

Ostatní

- Jednou pojistnou smlouvou lze současně uzavřít pojištění domácnosti, bytu, stavby, zařízení rekreační nemovitosti a případně další individuální majetková pojištění.

- Za roční frekvenci plateb pojistného se neposkytuje sleva.

- Pojištění se uzavírá na novou cenu.

Pojištění domácnosti ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Pojistná rizika

- Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených:

kouřem, přepětím, mrazem na topném systém,; únikem vody z akvária o objemu menším než 200 litrů, atmosférickými srážkami, aerodynamickým třeskem, nárazem motorového vozidla

- Navíc lze sjednat pojištění proti riziku škod způsobených zkratem nebo přepětím na elektromotorech s příkonem do 3 kW. Dále lze sjednat pojištění věcí sloužících pro podnikatelskou činnost, ztrátu klíčů, strojní a elektronické zařízení, zvířata a vozík pro tělesně postižené.

Slevy na pojistném

- za spoluúčast až 20 % - podle výše spoluúčasti

- sleva za roční frekvenci plateb pojistného

Ostatní

- výši spoluúčasti lze stanovit na 500 Kč, 1000 Kč, 2000 Kč, 5000 Kč nebo10 000 Kč

- frekvence plateb pojistného - roční, pololetní, čtvrtletní

- asistenční služby

- pojištění se uzavírá na novou cenu

DOMOV EXPRES

- vztahuje se na pojištění nemovitosti,chaty, chalupy, garáže, bytové jednotky

- doplňkové připojištění odpovědnosti za škodu z běžného občanského života a v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí; vztahuje se na škody způsobené domácími zvířaty s územní platností po celé Evropě.

- každoroční automatické navyšování pojistné částky v závislosti na růstu cen nemovitostí

- pojištění jízdních kol na území ČR

Pojištění domácnosti Generali Pojišťovna, a. s.

Pojistná rizika

- Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených poklesem půdy.

- Pojištění rizika škod způsobených mrazem se kromě topného systému vztahuje také na škody na rozvodném a odpadním systému.

- Pojištění nebezpečí nárazu vozidla se vztahuje na silniční a kolejová vozidla, ne pouze motorová.

- Pojištění nebezpečí škod způsobených vandalismem je vázáno na odcizení.

- Navíc nabízí pojišťovna pojištění rizika rozbití skla včetně nákladů na opravu.

Slevy na pojistném

- sleva za roční frekvenci plateb pojistného, resp. přirážka 3% u pololetní a 5% u čtvrtletní frekvenci

Ostatní

- bez spoluúčasti, výjimkou je pojištění rizika rozbití skla se spoluúčastí 300 Kč

- frekvence plateb pojistného - roční, pololetní, čtvrtletní

- Pojištění se uzavírá na novou cenu

Pojištění domácnosti HVP - Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.

Pojistná rizika

- Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených:

kouřem, přepětím, vystoupnutím vody z odpadního potrubí, mrazem na topném systému, únikem vody z akvária, atmosférickými srážkami, sesuvem či poklesem půdy, tíhou sněhu nebo námrazy, aerodynamickým třeskem, nárazem motorového vozidla, jeho části nebo nárazem, přepravovaného nákladu, úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením (vandalismem), loupežným přepadením.

- Připojistit lze riziko škod způsobených zřícením skal nebo zemin.

Slevy na pojistném

- slevy při spoluúčasti

- sleva při roční frekvenci plateb pojistného

Ostatní

- volitelná spoluúčast

- frekvence plateb pojistného - roční, pololetní, čtvrtletní

- pojištění se uzavírá na časovou cenu

Pojištění domácnosti Kooperativa, pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

Pojistná rizika

- Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených:

kouřem, atmosférickými srážkami, aerodynamickým třeskem.

- Navíc lze sjednat pojistit skla na všechna pojistná nebezpečí („all risks“), elektromotory na přepětí a zkrat, a lze sjednat pojištění právní ochrany.

Slevy na pojistném

- za spoluúčast 10 % a 15 % - při spoluúčasti 3000 Kč a 5000 Kč

- 5% za roční frekvenci plateb pojistného

Ostatní

- výši spoluúčasti lze stanovit na 1000 Kč, 3000 Kč nebo 5000 Kč

- frekvence plateb pojistného - roční, pololetní, čtvrtletní, měsíční

- pojištění se uzavírá na novou cenu

Pojištění domácnosti Pojišťovna Slavia, a. s.

Pojistná rizika

- Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených:

kouřem, přepětím, vystoupnutím vody z odpadního potrubí, mrazem na topném systému, únikem vody z akvária, atmosférickými srážkami, sesuvem či poklesem půdy, sesouváním či zřícením laviny, tíhou sněhu nebo námrazy, aerodynamickým třeskem, nárazem motorového vozidla, vandalismem, loupežným přepadením.

Slevy na pojistném

Slevy nevyplývají ani ze spoluúčasti ani za roční frekvenci plateb pojistného.

Ostatní

- Výši spoluúčasti lze zvolit od částky 500Kč (a více).

- Pojištění se uzavírá na novou cenu.

Pojištění domácnosti UNIQA pojišťovna a. s.

Pojistná rizika

- Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených:

přepětím, vystoupnutím vody z odpadního potrubí, mrazem na topném systému, atmosférickými srážkami.

- Pojištění zahrnuje také pojištění skel.

- Připojistit lze škody na obsahu uloženém v chladícím zařízení.

Slevy na pojistném

- sleva za spoluúčast cca 15 %

- sleva za roční frekvenci plateb pojistného, resp. přirážka za častější frekvenci

Ostatní

- výši spoluúčasti lze stanovit na 1000 Kč a 3000 Kč

- frekvence plateb pojistného - roční, pololetní, čtvrtletní

- pojištění se uzavírá na novou cenu

Pojištění domácnosti VICTORIA - VOLKSBANKEN pojišťovna a. s.

Pojistná rizika

- Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených:

kouřem, povodní, záplavou, aerodynamickým třeskem.

Slevy na pojistném

- 5% za roční frekvenci plateb pojistného

- sleva za spoluúčast dle platného tarifu

Ostatní

- Výše spoluúčasti je 15 %.

- frekvence plateb pojistného - roční, pololetní, čtvrtletní

- pojištění se uzavírá na novou cenu


POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI