Pojištění domácnosti Slavia, Pojišťovna Slavia, a. s.

Pojistná rizika

- Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených:

kouřem, přepětím, vystoupnutím vody z odpadního potrubí, mrazem na topném systému, únikem vody z akvária, atmosférickými srážkami, sesuvem či poklesem půdy, sesouváním či zřícením laviny, tíhou sněhu nebo námrazy, aerodynamickým třeskem, nárazem motorového vozidla, vandalismem, loupežným přepadením.

Slevy na pojistném

Slevy nevyplývají ani ze spoluúčasti ani za roční frekvenci plateb pojistného.

Ostatní

- Výši spoluúčasti lze zvolit od částky 500Kč (a více).

- Pojištění se uzavírá na novou cenu.

UNIQA pojišťovna a. s.

Pojistná rizika

- Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených:

přepětím, vystoupnutím vody z odpadního potrubí, mrazem na topném systému, atmosférickými srážkami.

- Pojištění zahrnuje také pojištění skel.

- Připojistit lze škody na obsahu uloženém v chladícím zařízení.

Slevy na pojistném

- sleva za spoluúčast cca 15 %

- sleva za roční frekvenci plateb pojistného, resp. přirážka za častější frekvenci

Ostatní

- výši spoluúčasti lze stanovit na 1000 Kč a 3000 Kč

- frekvence plateb pojistného - roční, pololetní, čtvrtletní

- pojištění se uzavírá na novou cenu

 • Pojištění domácnosti Allianz
 • POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI Allianz pojišťovna, a. s.   Pojistná rizika   -        Pojištění trvale obývané domácnosti lze sjednat na všechna uvedená rizika. Navíc nabízí...

 • Pojištění domácnosti ČPP
 • Pojištění domácnosti ČPP Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group   DOMEX MAX, DOMEX PLUS, DOMEX PRIMA   Pojistná rizika   -        Pojistit lze též...

 • Pojištění domácnosti ČP Česká pojišťovna
 • Pojištění domácnosti ČP Česká pojišťovna, a. s.   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: vystoupnutím vody z odpadního...

 • Pojištění domácnosti ČSOB
 • Pojištění domácnosti ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: kouřem, přepětím,...

 • Pojištění domácnosti Generali
 • Pojištění domácnosti Generali Pojišťovna, a. s.   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených poklesem půdy. -       ...

 • Pojištění domácnosti HVP
 • Pojištění domácnosti HVP Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: kouřem, přepětím,...

 • Pojištění domácnosti Kooperativa
 • Pojištění domácnosti Kooperativa, pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: kouřem,...

 • Pojištění domácnosti Slavia
 • Pojištění domácnosti Slavia,  Pojišťovna Slavia, a. s.   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: kouřem, přepětím,...

 • Pojištění domácnosti VICTORIA - VOLKSBANKEN pojišťovna a. s.
 • Pojištění domácnosti VICTORIA - VOLKSBANKEN pojišťovna a. s.   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: kouřem, povodní,...

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI