Pojištění domácnosti Generali Pojišťovna, a. s.

Pojistná rizika

- Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených poklesem půdy.

- Pojištění rizika škod způsobených mrazem se kromě topného systému vztahuje také na škody na rozvodném a odpadním systému.

- Pojištění nebezpečí nárazu vozidla se vztahuje na silniční a kolejová vozidla, ne pouze motorová.

- Pojištění nebezpečí škod způsobených vandalismem je vázáno na odcizení.

- Navíc nabízí pojišťovna pojištění rizika rozbití skla včetně nákladů na opravu.

Slevy na pojistném

- sleva za roční frekvenci plateb pojistného, resp. přirážka 3% u pololetní a 5% u čtvrtletní frekvenci

Ostatní

- bez spoluúčasti, výjimkou je pojištění rizika rozbití skla se spoluúčastí 300 Kč

- frekvence plateb pojistného - roční, pololetní, čtvrtletní

- Pojištění se uzavírá na novou cenu

 • Pojištění domácnosti Allianz
 • POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI Allianz pojišťovna, a. s.   Pojistná rizika   -        Pojištění trvale obývané domácnosti lze sjednat na všechna uvedená rizika. Navíc nabízí...

 • Pojištění domácnosti ČPP
 • Pojištění domácnosti ČPP Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group   DOMEX MAX, DOMEX PLUS, DOMEX PRIMA   Pojistná rizika   -        Pojistit lze též...

 • Pojištění domácnosti ČP Česká pojišťovna
 • Pojištění domácnosti ČP Česká pojišťovna, a. s.   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: vystoupnutím vody z odpadního...

 • Pojištění domácnosti ČSOB
 • Pojištění domácnosti ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: kouřem, přepětím,...

 • Pojištění domácnosti Generali
 • Pojištění domácnosti Generali Pojišťovna, a. s.   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených poklesem půdy. -       ...

 • Pojištění domácnosti HVP
 • Pojištění domácnosti HVP Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: kouřem, přepětím,...

 • Pojištění domácnosti Kooperativa
 • Pojištění domácnosti Kooperativa, pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: kouřem,...

 • Pojištění domácnosti Slavia
 • Pojištění domácnosti Slavia,  Pojišťovna Slavia, a. s.   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: kouřem, přepětím,...

 • Pojištění domácnosti VICTORIA - VOLKSBANKEN pojišťovna a. s.
 • Pojištění domácnosti VICTORIA - VOLKSBANKEN pojišťovna a. s.   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: kouřem, povodní,...

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI