Pojištění domácnosti ČP Česká pojišťovna, a. s.

Pojistná rizika

- Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených:

vystoupnutím vody z odpadního potrubí, pokud k němu došlo v souvislosti s povodní, záplavou nebo nahromaděním vod z dešťových srážek; únikem vody z akvária o obsahu do 100 litrů vody; atmosférickými srážkami; aerodynamickým třeskem

- Škody způsobené přepětím v souvislosti s úderem blesku lze připojistit.

- Lze sjednat připojištění skel na všechna pojistná nebezpečí („all risks“).

- V případě poklesu půdy je možné sjednat pouze pojistku pro případ sesuvu hornin. Riziko škod způsobených poklesem půdy v důsledku lidské činnosti pojistit nelze.

Slevy na pojistném

- za spoluúčast až 21,6 %; výše spoluúčasti se pohybuje v rozmezí 0-20 000 Kč

- v pojištění domácnosti sleva za požadované zabezpečení proti vniknutí cizí osoby (bezpečnostní dveře, mříže, bezpečnostní zasklení apod.)

- až 6% za propojištěnost – výše slevy závisí na počtu sjednaných pojištění

- slevy mohou být uděleny současně, celkově lze v pojištění domácnosti dosáhnout slevy ve výši až 47 %

Ostatní

- Jednou pojistnou smlouvou lze současně uzavřít pojištění domácnosti, bytu, stavby, zařízení rekreační nemovitosti a případně další individuální majetková pojištění.

- Za roční frekvenci plateb pojistného se neposkytuje sleva.

- Pojištění se uzavírá na novou cenu.

 • Pojištění domácnosti Allianz
 • POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI Allianz pojišťovna, a. s.   Pojistná rizika   -        Pojištění trvale obývané domácnosti lze sjednat na všechna uvedená rizika. Navíc nabízí...

 • Pojištění domácnosti ČPP
 • Pojištění domácnosti ČPP Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group   DOMEX MAX, DOMEX PLUS, DOMEX PRIMA   Pojistná rizika   -        Pojistit lze též...

 • Pojištění domácnosti ČP Česká pojišťovna
 • Pojištění domácnosti ČP Česká pojišťovna, a. s.   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: vystoupnutím vody z odpadního...

 • Pojištění domácnosti ČSOB
 • Pojištění domácnosti ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: kouřem, přepětím,...

 • Pojištění domácnosti Generali
 • Pojištění domácnosti Generali Pojišťovna, a. s.   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených poklesem půdy. -       ...

 • Pojištění domácnosti HVP
 • Pojištění domácnosti HVP Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: kouřem, přepětím,...

 • Pojištění domácnosti Kooperativa
 • Pojištění domácnosti Kooperativa, pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: kouřem,...

 • Pojištění domácnosti Slavia
 • Pojištění domácnosti Slavia,  Pojišťovna Slavia, a. s.   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: kouřem, přepětím,...

 • Pojištění domácnosti VICTORIA - VOLKSBANKEN pojišťovna a. s.
 • Pojištění domácnosti VICTORIA - VOLKSBANKEN pojišťovna a. s.   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: kouřem, povodní,...

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI