POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI Allianz pojišťovna, a. s.

Pojistná rizika

- Pojištění trvale obývané domácnosti lze sjednat na všechna uvedená rizika. Navíc nabízí pojišťovna pojištění rizika rozbití skla z jakékoliv příčiny.

- V případě poklesu či sesuvu půdy je možné sjednat pouze pojistku pro případ sesuvu hornin. Riziko škod způsobených poklesem půdy v důsledku lidské činnosti pojistit nelze. To se týká jak trvale obývané domácnosti tak domácnosti obývané rekreačně.

- Rekreačně obývanou domácnost nelze pojistit proti škodám způsobeným:

kouřem, přepětím, vystoupnutím vody z odpadního potrubí, únikem vody z akvária, atmosférickými srážkami, aerodynamickým třeskem, vandalismem, loupežným přepadením. Pojistit rovněž nelze riziko rozbití skla z jakékoliv příčiny.

Slevy na pojistném

- za spoluúčast 5 %, 10 % , 15 % - při spoluúčasti 3000 Kč, 5000 Kč, 10 000 Kč

- v pojištění trvale obývané domácnosti až 20 % za požadované zabezpečení proti vniknutí cizí osoby

- až 10% za propojištěnost při současném sjednání pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti

- až 25% souhrnně za propojištěnost

- za roční frekvenci plateb pojistného

- až 30% na bonusech – při převodu bonusů od konkurenční pojišťovny, již při sjednání pojistné smlouvy

Ostatní

- asistenční služby – bezplatné do výše škod 8000 Kč

 • Pojištění domácnosti Allianz
 • POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI Allianz pojišťovna, a. s.   Pojistná rizika   -        Pojištění trvale obývané domácnosti lze sjednat na všechna uvedená rizika. Navíc nabízí...

 • Pojištění domácnosti ČPP
 • Pojištění domácnosti ČPP Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group   DOMEX MAX, DOMEX PLUS, DOMEX PRIMA   Pojistná rizika   -        Pojistit lze též...

 • Pojištění domácnosti ČP Česká pojišťovna
 • Pojištění domácnosti ČP Česká pojišťovna, a. s.   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: vystoupnutím vody z odpadního...

 • Pojištění domácnosti ČSOB
 • Pojištění domácnosti ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: kouřem, přepětím,...

 • Pojištění domácnosti Generali
 • Pojištění domácnosti Generali Pojišťovna, a. s.   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených poklesem půdy. -       ...

 • Pojištění domácnosti HVP
 • Pojištění domácnosti HVP Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: kouřem, přepětím,...

 • Pojištění domácnosti Kooperativa
 • Pojištění domácnosti Kooperativa, pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: kouřem,...

 • Pojištění domácnosti Slavia
 • Pojištění domácnosti Slavia,  Pojišťovna Slavia, a. s.   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: kouřem, přepětím,...

 • Pojištění domácnosti VICTORIA - VOLKSBANKEN pojišťovna a. s.
 • Pojištění domácnosti VICTORIA - VOLKSBANKEN pojišťovna a. s.   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: kouřem, povodní,...

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI