Jak se stanovuje cena za pojištění domácnosti a podle čeho se řídí ceník pojišťoven?

Stanovení ceny za pojištění sleduje následující logiku:

Pojistná částka

K výši pojistné částky se lze dopracovat v podstatě třemi způsoby:

- součinem velikosti obytné plochy a daného koeficientu vyjadřujícím úroveň vybavení

- odhadem pojištěného – součtem hodnot jednotlivých předmětů

- vyplněním podrobného dotazníku pojišťovny

Zadejte údaje o vaší domácnosti do naší kalkulačky, srovnejte a sjednejte si pojištění domácnosti

Výše pojistného

Nejvýznamnějším faktorem, který ovlivňuje výši pojistného za pojištění domácnosti, je výše pojistné částky. Každá pojišťovna má stanoven svůj způsob a metodiku výpočtu pojistného. Můžeme však vyjmenovat ty faktory, které zpravidla cenu pojistky ovlivňují. Jsou to především:

- výše pojistné částky (což by v případě pojištění domácnosti měla být celková cena vybavení domácnosti)

- úroveň vybavení domácnosti (standardní vybavení vs. luxusní vybavení, drahá elektronika apod.)

- velikost obytné plochy

- rozsah pojištění, úroveň krytí (jaká rizika jsou pojištěna, např. jen živelná, jen krádež, živelná i krádež apod.)

- úroveň zabezpečení domácnosti proti vniknutí cizí osoby (bezpečnostní zámky, alarm apod.)

- výše spoluúčasti (čím je spoluúčast větší, tím je pojistné nižší)

- lokalita ve které se domácnost nachází (ve větších městech např. je dražší pojištění proti krádeži vloupáním než v menších obcích)

- bezeškodní průběh pojištění v minulém období


POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI