Pojištění domácnosti: online sjednání a srovnání pojišťoven, kalkulačka a nejlevnější cena

U nás získáte všechny potřebné informace k pojištění domácnosti a jeho sjednání online. Seznamte se s tím jak uzavřít pojištění domácnosti online.


Informace k pojištění domácnosti

V případě vzniku škody na pojištěné domácnosti a majetku vyplatí pojišťovna pojistné plnění, maximálně však do výše pojistné částky.

Podle rozsahu pojistné ochrany lze pojištění domácnosti rozdělit do tří základních kategorií:

 • základní
 • nadstandardní
 • doplňkové (připojištění)

Základní pojištění je vhodné sjednat pro standardně vybavenou domácnost. U tohoto typu pojištění se totiž nesjednává pojistná částka pro každou věc zvlášť, ale pro celý soubor věcí v domácnosti.

Hlavními výhodami základního pojištění je možnost rychlého sjednání a relativně nízké pojistné. Nevýhodou je omezená možnost přizpůsobit výši limitů pojistného plnění pro jednotlivé předměty jejich skutečně hodnotě.

Pokud se v domácnosti vyskytují cennější věci, je základní pojištění nevyhovující. V takovém případě je vhodnější zvolit nadstandardní pojištění domácnosti, které respektuje rozdílné hodnoty jednotlivých věcí v souboru pojišťovaných věcí. Nadstandardní pojištění umožňuje stanovit pro pojištění jednotlivých cennějších předmětů pojistné částky, které odpovídají skutečně hodnotě těchto předmětů.

Na jaké náhrady škody lze domácnost pojistit?

Pojištění domácnosti a pojištění rekreační domácnosti

Pojištění domácnosti, ať už trvale obývané nebo rekreační, která se na českém trhu vyskytují, lze sjednat proti škodám způsobeným:

 • požárem, výbuchem
 • kouřem
 • přepětím
 • vodou z vodovodního zařízení
 • vystoupnutím vody z odpadního potrubí
 • mrazem na topném systému
 • únikem vody z akvária
 • úderem blesku
 • vichřicí, krupobitím
 • povodní, záplavou
 • atmosférickými srážkami
 • sesuvem či poklesem půdy
 • sesouváním či zřícením laviny
 • tíhou sněhu nebo námrazy
 • zemětřesením
 • aerodynamickým třeskem
 • nárazem motorového vozidla, jeho části nebo nárazem přepravovaného nákladu
 • pádem stromu nebo požáru
 • pádem či nárazem letadla
 • úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením (vandalismem)
 • krádeží vloupáním, loupeží
 • loupežným přepadením

Produkty jednotlivých pojišťoven se liší a ne každá pojišťovna nabízí pojištění proti všem vyjmenovaným rizikům. Přinášíme vám přehled produktů a srovnání pojištění domácnosti jednotlivých pojišťoven. U každé jednotlivé pojišťovny uvádíme, která pojištění z výše uvedených sjednat nelze. Všechna ostatní se pak v nabídce té které pojišťovny vyskytují.

 • Pojištění domácnosti Allianz
 • POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI Allianz pojišťovna, a. s.   Pojistná rizika   -        Pojištění trvale obývané domácnosti lze sjednat na všechna uvedená rizika. Navíc nabízí...

 • Pojištění domácnosti ČPP
 • Pojištění domácnosti ČPP Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group   DOMEX MAX, DOMEX PLUS, DOMEX PRIMA   Pojistná rizika   -        Pojistit lze též...

 • Pojištění domácnosti ČP Česká pojišťovna
 • Pojištění domácnosti ČP Česká pojišťovna, a. s.   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: vystoupnutím vody z odpadního...

 • Pojištění domácnosti ČSOB
 • Pojištění domácnosti ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: kouřem, přepětím,...

 • Pojištění domácnosti Generali
 • Pojištění domácnosti Generali Pojišťovna, a. s.   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených poklesem půdy. -       ...

 • Pojištění domácnosti HVP
 • Pojištění domácnosti HVP Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: kouřem, přepětím,...

 • Pojištění domácnosti Kooperativa
 • Pojištění domácnosti Kooperativa, pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: kouřem,...

 • Pojištění domácnosti Slavia
 • Pojištění domácnosti Slavia,  Pojišťovna Slavia, a. s.   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: kouřem, přepětím,...

 • Pojištění domácnosti VICTORIA - VOLKSBANKEN pojišťovna a. s.
 • Pojištění domácnosti VICTORIA - VOLKSBANKEN pojišťovna a. s.   Pojistná rizika   -        Domácnost nelze pojistit proti riziku škod způsobených: kouřem, povodní,...

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI